dimarts, 22 de febrer del 2011

Les seves preocupacions no poden ser les teves.

Darrerament hem vist com s’han aplicat retallades en els sous de funcionaris, així com també hem vist com s’ha aprovat la reforma laboral que ha liberalitzat el món laboral en el sector de l’empresa privada. Aquesta darrera reforma laboral o més ben dit des-reforma laboral, és un pas enrere en quant als drets dels treballadors adquirits en el passat i clarament va en contra de la constitució, ja que és una llei que empitjora les condicions dels ciutadans als quals se’ls aplica.
Un cop tot això ja ens ho han endinyat de forma hipòcrita i citant la imposició de gran pacte social només perquè han intervingut els suposat agents socials. Aquests sindicats majoritaris que han fet una vaga per quedar bé i que actualment estan més preocupats de mantenir les subvencions estatals que de mantenir les condicions laborals dels treballadors als que diuen representar.
Ja sabent tot això no podem si menys no advertir a la resta de ciutadans de la creació d’una nova classe social i és la dels polítics, si la classe politica va contracorrent i en molts casos no s’han ni congelat els sous que reben i en d’altres tampoc se’ls han rebaixat. En el cas concret de la ciutat on jo visc i on he nascut, Sant Boi de Llobregat, podem veure com els nostres polítics mantenen un status per sobre de la mitja dels ciutadans que hi viuen en aquesta ciutat del Baix Llobregat.
Si mirem a la pàgina de l’Ajuntament podem veure com a l’inici de la present legislatura van aprovar les retribucions dels regidors i dels càrrecs de confiança a més dels tècnic de cada àrea.
Així doncs podem veure les següents retribucions:
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Alcalde/ssa
Sou brut mensual 5.650€
Sou brut anual 79.100€
Tinent/a d’alcalde / Regidor/a
Sou brut mensual 5.000€
Sou brut anual 70.000€
DEDICACIÓ PARCIAL
Regidor/a (7 hores)
Sou brut mensual 4.200€
Sou brut anual 58.800€
Regidor/a (4 hores)
Sou brut mensual 2.400€
Sou brut anual 33.600€
Regidor/a (2 hores)
Sou brut mensual 1.800€
Sou brut anual 25.200€

Sincerament crec que les retribucions dels polítics són massa elevades tot i que des d'una posició capitalista encara ho serien més ja que es podria assegurar que no són l'efectiu que haurien de ser respecte al cost que representen.
Ara no entraré a jutjar si per una feina que no arriba ni a mitja jornada s’ha de cobrar 1800 euros al mes, crec que totes estem capacitades per dir si cobrar 30 euros l’hora és just quan gent que realitza treballs al camp no se li paga més de 15 euros al dia.
Si les polítiques laborals avancéssin cap a l’augment de sous en tots els sectors i en totes les professions crec que ningú es podria posicionar en contra però com que som prou intel·ligents per analitzar la situació i veure que això no es produeix doncs és quan ens hem de plantar i denunciar.
Bé el millor ve quan veiem les indemnitzacions que s’adjudiquen quan complementen la seva feina assistint a els plens, juntes de govern i altres reunions com junta de portaveus.
Així doncs en aquell mateix ple van dispossar:
- Per assistència a sessions plenàries, comissions informatives, juntes de govern dels patronats municipals i sessions dels òrgans dels consells sectorials
Indemnització mensual 1.000€
Indemnització anual 12.000€
- Per assistència a les juntes de portaveus
Indemnització mensual 500€
Indemnització anual 6.000€
- Per assistència a les reunions i desenvolupament d’una delegació específica establerta per l’Alcaldia
Indemnització mensual 500€
Indemnització anual 6.000€
- Per assistència a les reunions i desenvolupament de dues delegacions específiques establertes per l’Alcaldia
Indemnització mensual 800€
Indemnització anual 9.600€
- Per assistència a les reunions i desenvolupament de tres delegacions específiques establertes per l’Alcaldia
Indemnització mensual 1.200€
Indemnització anual 14.400€
Després de veure això la pregunta que se’m planteja és:
què pasa quan els regidors no compleixen amb les seves responsabilitats,també hi ha sancions?
Doncs si en aquell mateix ple van establir el següent:
No assistència a una sessió del Ple municipal 250€
No assistència a una sessió de qualsevol de les comissions informatives 100€
No assistència a una sessió de la junta de govern de qualsevol dels patronats municipals 100€
No assistència a una sessió de qualsevol dels consells sectorials 100€
No assistència a una sessió de la junta de portaveus 250€

A nivell personal penso que és una presa de pèl i des de la posició de militant de l’assemblea local de la CUP vull que sapigueu que des de la CUP en cas d’obtenir representació a l’ajuntament entrarem mocions per tal de que es redueixin els sous tant dels regidors, alcalde, tinents d’alcalde i tècnic abans esmentats així com també de les retribucions que reben en concepte d’indemnització per realitzar la seva feina així com també demanarem que es publiquin les dietes que cobren els diferents càrrecs de l’Ajuntament com son alcalde, tinent d’alcalde, regidors i tècnics abans esmentats.
Aquesta proposta no és ni populista ni electoralista ens al contrari va en coherència amb la línea política de les Candidatures d’Unitat Popular que aposten per la regeneració política, el canvi de les institucions i la democràcia real a més de la construcció nacional i de la consecució del socialisme.
Si voleu consultar diferents mocions ja presentades per les regidores de la CUP als diferents municipis dels Països Catalans podeu consultar la web www.cup.cat un cop allà podreu accedir a les diferents webs de les diferents candidatures locals.